6/30/2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  • Από το 1995 έως και το 1999 εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων)
  • Από το 2001 έως και το 2003 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Α.Μ.Ε.Α. – Κέντρο Αποκατάστασης Παίδων και Νέων Κρήτης
  • Από το 2003 έως και το 2004 Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων
Μέλος των Επιτροπών:
·      Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΧ
·      Επιτροπή Φαρμάκων ΓΝΧ
·      Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΔυΠΕ Κρήτης (ΕΠΠΕ ΟΠΣΥ Κρήτης) 2005-2010
·     Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΔυΠΕ Κρήτης (ΕΠΠΕ SLA-ΟΠΣΥ Κρήτης) 2013 - 2015
Μέλος των επιστημονικών και συνδικαλιστικών ενώσεων:
·      ΠΕΦΝΙ-Ένωσης (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων),
·      ΠΕΦΝΙ-Εταιρείας (Πανελλήνια Εταιρεία Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών),
·      ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών),
·      EAHP (European Association of Hospital Pharmacists),
·      ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)

Μέλος της Ομάδα Εργασίας
(Working Group) για την ιστοσελίδα της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists- στο Διαδίκτυο, από το 2005 -


Μέλος της
IHE Europe-Pharmacy (Integrating the Healthcare Enteprise) ως εκπρόσωπος της ΕΑΗΡ, από το 2008 - 

Συμμετοχή στη συγγραφή της "Λευκής Βίβλου" (White Paper) για τη Διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική 

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του IHE Pharmacy από το 2008 - 

Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) στην E.A.H.P. (European Association of Hospital Pharmacists), από το 1996-2015

Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) στη Γενική Σύνοδο της E.A.H.P. (European Association of Hospital Pharmacists), από το 1997 - 2015

Εκπρόσωπος της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists- στο eHealth Stakeholder Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του, από το 2012 - 2014

Μέλος της Ομάδα Εργασίας (Working Group 2) της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists- για το 2014 Vision Summit, από το 2013 - 2014

Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για το Άρθρo 11, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση,  της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την Διασυνοριακή περίθαλψη, 2012 - 2013

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για το Άρθρo 14, Ηλεκτρονική Υγεία,  της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την Διασυνοριακή περίθαλψη, 2012-2013

Μέλος της Ομάδας Εκπαίδευσης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την πρόληψη των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών, από το 2014 -

Co-Chair for Users, Planning Committee, IHE-Pharmacy (Integrating the Healthcare Enterprise (IHE Pharmacy), http://www.ihe-europe.net), από το 2014 - 

Συμμετοχή στην Management Committee του Διεθνούς Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "eCOST" για τις ελλείψεις των φαρμάκων, από το 2016 -